HỆ THỐNG HỌP TRỰC TUYẾN PHẬT GIÁO

Hệ thống họp trực tuyến với tên miền chính thức “hoptructuyen.pgtphcm.vn” nhằm tạo các phòng họp online cho Chư tôn đức, chư vị giáo phẩm Tăng Ni trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp.HCM được nhanh chóng, tiện lợi mọi lúc mọi nơi.

THÔNG BÁO & LỊCH HỌP

LIÊN KẾT

DANH SÁCH PHÒNG HỌP

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.HCM

Phòng họp trực tuyến dành cho Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

12 BAN NGÀNH VÀ PHÂN BAN NI GIỚI

Phòng họp trực tuyến dành cho Chư tôn đức 12 Ban ngành và Phân ban Ni giới trực thuộc GHPGVN TP.HCM.

BAN TRỊ SỰ TP.THỦ ĐỨC & 21 QUẬN/HUYỆN

Phòng họp trực tuyến dành cho Chư tôn đức BTS TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện GHPGVN TP.HCM.